Welkom

De Vrij Katholieke Kerk (VKK) is actief over de gehele wereld.De VKK ontleent haar apostolische successie aan de consecratie van Mgr J.I. Wedgwood in de Oud Katholieke Kerk, daardoor kan zij de alle katholieke sacramenten geven aan degenen die het vragen.

De VKK is onafhankelijk van de Roomse Kerk en van haar paus Franciscus I. De VKK heeft als leider de Christus. De hiërarchische organisatie en het bewaken van de liturgie en canon vallen onder de verantwoordelijkheid van de gehele Episcopale Synode. Deze kiest voor een vaste periode een voorzitter onder haar leden. De huidige voorzittend bisschop is Mgr Michael Warnon uit de Verenigde Staten.

De VKK is niet dogmatisch en moedigt aan om het blijven zoeken naar eigen spirituele vordering in de voetstappen van Christus. Een samenvatting van de Vrij-Katholieke Leer kunt u hier lezen.

Vrijheid van geloof en het respect voor andermans individuele interpretatie maakt deel van de hoofdbeginselen van haar bestaan.

Daarom is de liturgie met haar ceremonieën en riten zo belangrijk in het bestaan van de VKK want het is door het vieren van deze riten dat haar leden verenigd zijn wereldwijd.

De VKK kent ook gelijkheid van geslacht ook in wat betreft het sacrament van wijdingen. Vanaf 2002 is het inderdaad zo dat de wijdingen tot priester en consecratie tot bisschop open zijn gesteld voor mannen zowel als voor vrouwen.